Tour

Daarna maakten we per touringcar een rondgang door het pilotgebied. Alle thema’s én deelnemende partners kwamen tijdens de rondgang aan bod door middel van wisselende sprekers.

Op weg was Marcel van Miert als eerste spreker aan de beurt. Als onafhankelijk procesmanager gaf hij een inkijkje hoe hij steun geeft aan het nieuwe proces, waarbij de samenleving de regie heeft en de overheden samenwerken en faciliteren. “De deelgebieden gaan visies maken waar de individuele initiatieven inpassen.”

De eerste stopplaats was voor het Beekdal Aa of Weerijs waar een opgave speelt in het kader van Klimaat robuuste Beeklandschappen. René Rijken lichtte toe dat met veel energie gewerkt wordt in een groep van 20 mensen. Zes werkgroepen zijn aan de gang om de “puzzel opnieuw te leggen met het gebied”, de uitkomsten worden tot een geheel gesmeed. Met Ardo wordt bekeken hoe proceswater benut kan worden, wandelingen langs de beek leveren veel nieuwe informatie op.