Verder gereden richting de Eldertstraat lichtte Carlo Braat toe hoe de Groen Blauwe Mantel bescherming beoogd voor kwetsbare soorten, maar voor ondernemers belemmering opwerpt. “Door te denken in kansen, af en toe buiten de lijntjes te kleuren en daarbij beogen om kwaliteit te bereiken” gaf hij blijk van zijn creatieve werkwijze om landschapskwaliteit te vergroten en kansen te koppelen. Zijn rol als gebiedsregisseur in deelgebied Pannenhoef-Oost heeft hij neergelegd.

De buurt heeft het planidee van een ondernemer afgeschoten en het vertrouwen in Carlo opgezegd. De veelheid aan petten is daar debet aan: bewoner landgoed Pannenhoef, adviseur bij Brabants Landschap, vrijwillige gebiedsregisseur. Carlo is nu als adviseur verbonden en Marcel van Miert neemt tijdelijk de gebiedsregisseursrol waar.

Dan zijn we aangekomen bij de Eldertstraat en verlieten we de bus voor een korte stop om het verhaal van de boomkwekers Erik en Glen van Dijck en Frank en Gerard Jochems te horen en aanschouwen. Zoon Glen stak van wal en vertelde dat hij per 1 januari 2020 thuis op de boomkwekerij is gaan werken omdat hij weer toekomst zag. Zijn vader Erik is 15 jaar geleden begonnen met omschakelen van coniferenteelt naar heesterteelt. Maar de noodzakelijke kas bouwen kon niet waardoor hij meermaals uitte: “Ze zoeken het hier allemaal maar uit”. Daarmee doelde hij dan op zijn vergevorderde emigratieplannen.

Frank Jochems legde uit dat coniferen worden gekweekt in de volle grond wat erg arbeidsintensief is en arbeid lastig in te vullen is. De betalingen vanuit het oostblok zijn ook erg onbetrouwbaar en bovendien verandert de markt qua concurrentie. De specialistische kennis die in Zundert aanwezig is onder andere dankzij Treeport, het duurdere segment wat daardoor gekweekt kan worden, kan in de hevig concurrerende markt onderscheidend zijn. Daarvoor is controle op het kweekproces nodig, en zijn teeltondersteunende voorzieningen nodig. Bijvoorbeeld een kas biedt overwinterings-mogelijkheden. In dit dynamische gebied is goede samenwerking tussen boomkwekerijbedrijven van levensbelang en liggen veel kansen om diverse takken samen in te vullen. Hij doelde op plantgoed wat hier wordt gekweekt en 300 meter verderop kan worden geleverd om verder op te kweken.

Gerard Jochems vertelde over de geleidelijke omschakeling van het melkveebedrijf naar boomkwekerij, waarbij veel moeite wordt gestoken in het doorontwikkelen van het kweekproces. Denk daarbij aan minder grondwaterverbruik, wegdrukken van chemische bestrijding, elk plantgat voorzien van eigen gps-coördinaten waardoor met een snoeimachine kan worden gewerkt en (nog in ontwikkeling) met een robot kan worden geschoffeld. De melkveestal wordt over 2 jaar gesloopt (VAB). In het gebied is verrijking van groenblauwe elementen en toevoegen van recreatieve voorzieningen en natuur mogelijk evenals het herschikken van de begrenzing van boomteeltontwikkelingsgebied. Een architect heeft meegedacht over de beeldkwaliteit en heeft dit in een visualisatie verder uitgewerkt. De ondernemers zijn enthousiast over dit plan en willen dat uiten door een geldelijke bijdrage te leveren aan de invulling van de omgeving. Momenteel wordt een plan van meerwaarde verder uitgewerkt door de overheden.