“Samendoen om verder te komen”

Zodra het gezelschap weer in de bus heeft plaatsgenomen werd de reis vervolgd richting Hulsdonk en belichtte Susan van Ostaayen wat daar nu speelt. Tijdens een bewonersavond bleken mensen zich open te stellen en bereid om initiatieven bekend te maken. Het oplossen van leegstand en uitbreiden van een bedrijf aan de Hulsdonkstraat bleek mogelijk door net over de eigen perceelsgrens heen te kijken en niet te traditioneel te denken. De gezamenlijke mening is “samendoen om verder te komen” en afscheid nemen van verkokerd beleid.

De rondgang eindigde bij Hofstede aan de Dreef waar we gezamenlijk het werkbezoek afsloten. Erik Ronnes heeft ervaren dat “de betrokkenheid ervan afstraalt”. “Het is voor overheden en bestuurders nog lastig om de toon te vinden in de omschakeling naar het werken volgens de omgevingswet. Vandaag heb ik theorie en praktijk kunnen ervaren”.

Patrick Kok is van mening “dat bedrijfseconomisch belang fundamenteel is maar dat het gaat over meer! De cultuur van anders denken begint vorm te krijgen, ook in eigen huis”. Hij sluit af door het overhandigen van een boek aan Erik Ronnes, wat gaat over hoe drie overheden kunnen meegaan in cultuur.

Er werd nog even nagepraat met lunch, en teruggekeken op een geslaagd werkbezoek. Zowel gedeputeerde als andere aanwezigen vonden het erg interessant, informatief en boeiend. Het was goed om in de praktijk het beeld mee te krijgen van de breedte van de pilot.

Een volgende keer kunnen we voor meer diepgang gaan. Wat deden de sprekers van de dorpsraden, bedrijfsverenigingen en ondernemers het goed! Zundert mag écht blij zijn met dit team.