Aan de slag in de wijk

Alleen kunt u dus al een hoop doen. Maar samen maken we echt verschil. Daarom ontwikkelt uw gemeente nu plannen om ook uw wijk te verduurzamen.

Wat gaat er veranderen?

We gaan niet allemaal tegelijk van het aardgas af. Jouw gemeente maakt vóór eind 2021 een warmteplan. Daarin staat wanneer uw wijk aan de beurt is om te verduurzamen. Voor de wijken die het eerst aan de beurt zijn (vóór 2030) bekijkt de gemeente samen met de netbeheerder, woningbouwvereniging, huurders en huiseigenaren welke alternatieven er voor aardgas zijn. Dat kan bijvoorbeeld een warmtenet zijn of een verzwaard elektriciteitsnet voor elektrische warmtepompen.

Vraag en aanbod van energie in de wijk

Veranderingen in een regio staan niet op zichzelf, ze moeten op elkaar aansluiten. Dit vraagt om afstemming. Zoals over het transport van energie en de beschikbaarheid ervan over de dag en het jaar heen. De windkracht wisselt sterk en de zon schijnt niet altijd. Ook zijn er verschillen tussen regio’s: niet elke regio produceert en verbruikt evenveel energie. Hoe meer elektriciteit duurzaam wordt geproduceerd, hoe groter de vraag naar opslag van energie wordt. Om dit landelijk goed te regelen, is overleg tussen regio's nodig. Door de grote veranderingen in de energie-infrastructuur zijn netbeheerders direct betrokken bij de energietransitie. Hun kennis over de energienetten helpt regio’s om slimme keuzes te maken.

Wat gebeurt er nog meer?

Om alle wijkinitiatieven op elkaar te laten aansluiten, is afstemming nodig tussen regio's en netbeheerders. Een voorbeeld is een duurzaam initiatief van Rijkswaterstaat om een zonneweide te realiseren op een van hun vrijstaande stukken grond in Moerdijk of Breda. Dat kan alleen als de gemeentes, netbeheerders en warmtebedrijven samenwerken de juiste oplossing vinden om het mogelijk te maken.